Celebrada a Asemblea Xeral da Asociación Veciñal de Esteiro

22 de mar de 2013


Asociación Veciñal de Esteiro celebramos onte día 21 de Marzo nosa Asemblea Xeral Anual, se trataron os  temas que máis preocupaban aos veciños e veciñas de Esteiro e que foron os máis debatidos :


 • O retraso na posta en funcionamento do Comedor Social, que a pesar de contar con partida orzamentaria para o 2013, aínda segue sen prestar un servizo para o que hai unha gran demanda.

 • A pouca presenza da Policía Local no Barrio, que orixina que haxa coches mal aparcados en todo o Barrio, nas beirarrúas, nos pasos de peóns e doble fila, etc. Moitas das queixa ían dirixidas á falla de vixilancia da Zona Azul e das Zonas de Carga e Descarga. Se reclama que unha parella da Policía Local manteña unha presenza constante no Barrio para facer cumprir as ordenanzas de Tráfico, Urbanismo, Tenza de Animais, Terrazas, etc.

 • Quedou patente que aínda quedan moitas deficiencias no Barrio sen arranxar, especialmente en reposición de bolardos, de sinalización vertical e horizontal e, sobre todo, en reparación de beirarrúas.

 • Denunciouse a falla de interese do Goberno Municipal na rehabilitación da parte vella de Esteiro, especialmente o espazo comprendido entre Mac Mahón e Fernando VI e transversais e as rúas Lugo, San José, Espoz y Mina, etc. Non hai tampouco esixencia municipal de que os propietarios de vivendas e solares abandonados fagan as obras de conservación precisa.

 • Denunciouse a desaparición da Participación Cidadá e dos Orzamentos Participativos co actual Goberno Municipal e o incumprimento das convocatorias das Asembleas de Barrio ( En Esteiro desde Abril do 2012 non se convocou ningunha máis , incumprindo o Regulamento de Participación Cidadá).

 • Se valorou como un gran logro a próxima construcción para o vindeiro curso academico 2013-2014 da Escola Infantil Pública de Esteiro, unha vella demanda a Asociación Veciñal.

En canto aos obxectivos para o ano 2013 se acordou:

 1. Seguir demandando o Comedor Social e a Rehabilitación da parte vella do Barrio facilitando axudas públicas aos propietarios.
 2. Opoñerse ao malgasto doutro millón de euros máis na Praza de España, que xa leva consumido 18 millóns de euros.
 3. Opoñerse ao trazado Sur do Tren ao Porto Exterior de Ferrol.
 4. Demandar que se manteña e se amplíe o servicio de transporte Urbano, tanto na Zona Urbana como na Zona Rural.
 5. Demandar carga de traballo para os estaleiros públicos.
 6. Colaborar decididamente coa Universidade para a construcción da Residencia Universitaria Pública na parcela do antigo INVIFAS na Rotonda de González Llanos. e da cesión de novos espazos como a Residencia de Oficiais de Esteiro, a Residencia do Coronel do Tercio e o Cuartel de Dolores.
 7. Participar en cantas accións e mobilizacións se convoquen en Defensa da Sanidade Pública, Universal e Gratuíta, opoñéndonos as privatizacións ao repago e ao medicamentazo.

No referente á elección da Xunta Directiva o resultado foi que os 10 directivos que a compoñen son:

 1. Xosé Miguel López Pérez, que continuará desempeñando a Presidencia da AV de Esteiro.
 2. José Manuel López Pita, Vicepresidente.
 3. Xoán Carlos Aneiros Rico, Tesoureiro.
 4. Antonio Ríos Rodríguez, Secretario.
 5. Juan Cervantes González Vicesecretario.
 6. Vicente Aneiros López Vogal 1.
 7. Dolores Alonso Trasancos. Vogal 2.
 8. Francisco Manuel Fernández Rey, Vogal 3.
 9. Xesús Manuel Díaz Suárez, Vogal 4.
 10. Fernando Naveiras Freire. Vogal 5.

Nuns tempos nos que moitas entidades veciñais e doutro tipo teñen problemas para conformar unha xunta directiva, en Esteiro poidemos conformar unha Directiva con 10 persoas, aberta á incorporación daquelas persoas que se queiran integrar.

0 comentarios:

Postar um comentário