NUMERACIÓN DE POSTOS DO I MERCADO SOLIDARIO E DE ARTESANÍA E SEGUNDA MAN DE ESTEIRO

9 de ago de 2013

LISTADO DE SEGUNDA MAN.

  
Os postos de segunda man van desde a Farmacia da Avenida de Esteiro ( o nº-1) ata a Cervexería da Estrella ( o nº-41).
  
O xeito de montar e de costas á Avenida de Esteiro e dando a fronte aos edificios, deixando libre o carril bici


Nº-1     Rosa Ocampo López                Pagado                                  6Mts
Nº-2     Elena López Corzo                   Mesmo día                            3Mts..
Nº-3     Victoria Rodríguez Rilo             Mesmo día                           3Mts
Nº-4     Noemí Romero Pena                  Pagado                                3Mts.
Nº-5     Marta Casteleiro Vila                 Pagado                                3Mts.
Nº-6     Arco da Vella                             Mesmo día                          3Mts
Nº-7    Mónica Beltrán Feal                    Pagado                              2Mts.
Nº-8    Raquel Álvarez Plaza                  Pagado                              2Mts.           
Nº-9     Mº Isabel Porta Martín               Pagado                                3Mts
Nº-10   Angeles Dasilva Palomares        Pagado                                3Mts.
Nº-11   Asociación Terracan                  Pagado                                3Mts
Nº-12   Enrique Rodríguez Franco          Pagado                               3Mts.
Nº-13   Rosario Arzuaga Fraga              Pagado                                3Mts.
Nº-14  Raquel Pérez                               Pagado                              2Mts.
Nº-15 Mercedes Pérez Méndez            pagado                                3mts
Nº-16   María López Carballeira             Pagado                                3Mts.
Nº-17   Begoña Fernández García            Pagado                               3Mts
Nº-18   Josefina Gundín Leira                 Pagado                                3Mts.
Nº-19   Enrique Salvador Figueroa         Pagado                                 3Mts 
Nº- 20   Alexandre Fernández Lamas      Pagado                                3Mts.
Nº-21   Covadonga Rodrigo Álvarez      pagado                                 2,5mts
Nº-22    Natalia Pérez Rodríguez             Pagado                               3Mts.
Nº-23   Sonia García Dasantes                Pagado                               3Mts.
Nº-24  Mº Luísa Pelta Moreno                Pagado                               6Mts.

Nº-25   Marcos Borja Suárez                    Pagado                                 4Mts.
Nº-26  Jesica González Panjón               Pagado                               3Mts.
Nº-27 Laura Fraga Terán                      Pagado                               3Mts.
Nº-28 Susana Rivera García                  Pagado                                3Mts.
Nº-29 Susana Sixto Paz                         Pagado                               3Mts
Nº-30 Lucía Vizoso Amado                     pagado                                3Mts.
Nº-31  Verónica Alonso Pantín               Pagado                                3Mts
Nº-32   Jésica García Pérez                      Pagado                                3Mts
Nº-33  Laura Mosquera Santalla              Pagado                                3Mts
Nº-34  Luz Mª Vilariño Balsa               Mesmo día                               3Mts.
Nº-35 Montserrat Gómez Álvarez           Pagado                                3Mts.
Nº-36  Verónica López López                  Pagado                                3Mts.
Nº-37  Mª Jesús Rodríguez Selegante      pagado                                  3Mts
Nº-38 Nerea Purriños Carballeira           Pagado                                  3Mts
Nº-39  Juan Vidal Navieras                       Pagado                                3Mts.
Nº-40 David Monteagudo Martínez       pagado                                   5Mts
Nº-41 José Adolfo Giménez Fariña    Pagado                                    5Mts


LISTADO DE ARTESANÍA.

Os postos de artesanía van desde a Cafetería De Carmen ( o nº-1) ata o Espazo Pilates (o nº- 23)

O xeito de montar e de costas á Avenida de Esteiro e dando a fronte aos edificios, deixando libre o carril bici

Nº-1   Antonia Gómez Fernández         Pagado          3Mts.
Nº-2   Sonia Salceda Millarengo            Pagado          3Mts.
Nº-3   Centro Souto de Leixa                 Pagado          2Mts.
Nº-4   Almudena Rey López                   Pagado         1,5Mts
Nº-5   Ana Mª Gómez García                 Pagado          3Mts.
Nº-6   Mercedes Rilo Arba                     Pagado          3Mts.
Nº-7   Rebeca Calviño Naya                  Pagado           3Mts.
Nº-8   Loló Galiana Caballero             mesmo día       3Mts.
Nº-9   Victoria García Seijo                    Pagado          3Mts.
Deixar un espazo na farola diante do Algo Así
Nº-10 Elena López González             mesmo día        1 Mts.
Nº-11 Angeles Sendón Díaz                 Pagado           3Mts
Nº-12  Joaquín M. Álvarez González      Pagado          3Mts.
Nº-13 Juan Prego Domínguez               Pagado           3Mts.
Nº-14 María Manuela Pantín                  Pagado          3Mts.
Nº-15 Josefa Rodríguez Porca               Pagado          3Mts.
Nº-16 Beatriz García Graña                  pagado            2Mts.
Nº-17 Lucas Vidal Mouriño                 pagado             2Mts.
Nº-18 Begoña Ríos López                     Pagado            3Mts.
Nº-19  Cristina Pita Polo                        Pagado           3Mts.
Nº-20  Estefanía Pérez Fernández*        pagado           3Mts.
Nº-21  Mariví Gilabert Sánchez *            pagado           3Mts.
Nº-22  Luís García Rodríguez              pagado              3Mts.
Nº-23  Beatriz Miñán Reimundez      mesmo día           3Mts
0 comentarios:

Postar um comentário